ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง จาก 22 มิถุนายน 2564 ถึง 16 กันยายน 2564
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 20 สิงหาคม 2564 ถึง 02 กันยายน 2564 )
8.40 8.80 8.40 8.75 773,700 6,686,595
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 20 กรกฎาคม 2564 ถึง 19 สิงหาคม 2564 )
8.90 9.00 7.85 8.35 2,553,400 21,067,295
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
16 กันยายน 2564 8.05 8.20 8.05 8.10 444,700 3,606,660
15 กันยายน 2564 8.20 8.20 8.00 8.10 776,800 6,292,365
14 กันยายน 2564 8.40 8.40 8.15 8.20 379,400 3,136,965
13 กันยายน 2564 8.50 8.55 8.30 8.45 403,000 3,388,845
10 กันยายน 2564 8.55 8.55 8.50 8.55 348,900 2,979,270
09 กันยายน 2564 8.70 8.70 8.55 8.65 115,700 993,780
08 กันยายน 2564 9.00 9.00 8.55 8.80 403,200 3,537,975
07 กันยายน 2564 9.00 9.05 8.95 9.00 25,000 224,460
06 กันยายน 2564 8.85 9.05 8.85 8.95 524,000 4,684,495
03 กันยายน 2564 8.75 8.85 8.75 8.75 161,200 1,417,285
02 กันยายน 2564 8.75 8.75 8.65 8.75 87,600 762,730
01 กันยายน 2564 8.80 8.80 8.75 8.75 38,200 335,455
31 สิงหาคม 2564 8.65 8.80 8.65 8.80 75,300 658,855
30 สิงหาคม 2564 8.75 8.75 8.65 8.70 64,700 563,480
27 สิงหาคม 2564 8.80 8.80 8.70 8.75 156,900 1,368,745
26 สิงหาคม 2564 8.70 8.70 8.70 8.70 39,700 345,390
25 สิงหาคม 2564 8.70 8.75 8.60 8.75 26,400 229,830
24 สิงหาคม 2564 8.55 8.70 8.55 8.70 57,200 492,285
23 สิงหาคม 2564 8.50 8.60 8.50 8.55 79,300 676,810
20 สิงหาคม 2564 8.40 8.50 8.40 8.45 148,400 1,253,015
19 สิงหาคม 2564 8.35 8.40 8.30 8.35 491,000 4,078,430
18 สิงหาคม 2564 8.25 8.35 8.25 8.30 98,900 820,970
17 สิงหาคม 2564 8.15 8.25 8.15 8.25 23,700 194,715
16 สิงหาคม 2564 8.10 8.15 8.05 8.10 59,800 484,900
13 สิงหาคม 2564 8.30 8.35 8.00 8.20 183,000 1,481,745
11 สิงหาคม 2564 8.10 8.30 8.10 8.30 9,400 77,105
10 สิงหาคม 2564 8.15 8.50 8.00 8.05 151,400 1,253,365
09 สิงหาคม 2564 8.15 8.20 8.05 8.15 32,200 261,705
06 สิงหาคม 2564 8.10 8.15 8.05 8.05 31,600 255,895
05 สิงหาคม 2564 7.95 8.10 7.95 8.05 26,800 216,020
04 สิงหาคม 2564 8.00 8.00 7.85 7.95 189,700 1,507,520
03 สิงหาคม 2564 8.15 8.20 7.95 8.00 508,000 4,068,295
02 สิงหาคม 2564 8.35 8.35 8.15 8.20 168,900 1,392,965
30 กรกฎาคม 2564 8.40 8.50 8.40 8.40 28,600 240,530
29 กรกฎาคม 2564 8.70 8.70 8.40 8.50 353,700 3,012,700
27 กรกฎาคม 2564 8.80 8.80 8.65 8.65 69,300 604,890
23 กรกฎาคม 2564 8.90 8.90 8.65 8.80 118,500 1,036,155
22 กรกฎาคม 2564 9.00 9.00 9.00 9.00 1,000 9,000
21 กรกฎาคม 2564 8.90 8.90 8.90 8.90 4,600 40,940
20 กรกฎาคม 2564 8.90 9.00 8.90 9.00 3,300 29,450
19 กรกฎาคม 2564 9.00 9.00 8.85 8.90 101,100 895,695
16 กรกฎาคม 2564 9.00 9.00 8.95 9.00 33,400 300,210
15 กรกฎาคม 2564 8.90 9.10 8.80 8.80 65,800 585,655
14 กรกฎาคม 2564 8.95 9.00 8.85 8.90 371,200 3,303,690
13 กรกฎาคม 2564 9.05 9.10 8.90 8.90 234,000 2,101,720
12 กรกฎาคม 2564 9.20 9.20 9.15 9.20 2,800 25,705
09 กรกฎาคม 2564 9.05 9.15 9.05 9.10 29,000 263,500
08 กรกฎาคม 2564 9.20 9.20 8.95 9.05 186,200 1,693,200
07 กรกฎาคม 2564 9.25 9.40 9.25 9.30 13,100 122,830
06 กรกฎาคม 2564 9.15 9.25 9.15 9.25 748,500 6,889,720
05 กรกฎาคม 2564 9.20 9.25 9.20 9.20 88,600 815,415
02 กรกฎาคม 2564 9.50 9.50 9.20 9.20 259,000 2,394,385
01 กรกฎาคม 2564 9.40 9.40 9.40 9.40 31,100 292,340
30 มิถุนายน 2564 9.40 9.50 9.35 9.35 33,500 314,820
29 มิถุนายน 2564 9.40 9.50 9.40 9.45 85,500 806,800
28 มิถุนายน 2564 9.50 9.50 9.50 9.50 26,100 247,950
25 มิถุนายน 2564 9.55 9.55 9.55 9.55 22,400 213,920
24 มิถุนายน 2564 9.50 9.55 9.40 9.55 45,100 427,535
23 มิถุนายน 2564 9.50 9.55 9.45 9.55 62,700 595,330
22 มิถุนายน 2564 9.55 9.60 9.45 9.55 153,100 1,456,945
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น