ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง จาก 19 มีนาคม 2564 ถึง 22 มิถุนายน 2564
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 24 พฤษภาคม 2564 ถึง 08 มิถุนายน 2564 )
9.30 9.45 9.10 9.45 1,729,700 16,007,705
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 22 เมษายน 2564 ถึง 21 พฤษภาคม 2564 )
9.45 9.45 9.00 9.35 2,077,200 19,215,115
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
22 มิถุนายน 2564 9.55 9.60 9.45 9.55 153,100 1,456,945
21 มิถุนายน 2564 9.70 9.70 9.40 9.60 987,300 9,413,865
18 มิถุนายน 2564 9.55 9.65 9.45 9.65 98,600 945,510
17 มิถุนายน 2564 9.50 9.55 9.50 9.55 133,800 1,271,105
16 มิถุนายน 2564 9.55 9.55 9.45 9.50 93,700 890,370
15 มิถุนายน 2564 9.45 9.50 9.45 9.50 1,122,900 10,663,535
14 มิถุนายน 2564 9.45 9.45 9.40 9.45 344,600 3,256,465
11 มิถุนายน 2564 9.40 9.45 9.40 9.40 80,500 756,715
10 มิถุนายน 2564 9.40 9.45 9.35 9.45 525,500 4,948,805
09 มิถุนายน 2564 9.45 9.45 9.35 9.40 62,100 583,845
08 มิถุนายน 2564 9.40 9.45 9.35 9.45 171,800 1,610,640
07 มิถุนายน 2564 9.35 9.45 9.30 9.45 217,800 2,049,725
04 มิถุนายน 2564 9.30 9.35 9.25 9.35 20,500 190,010
02 มิถุนายน 2564 9.20 9.30 9.10 9.25 281,500 2,584,295
01 มิถุนายน 2564 9.20 9.25 9.20 9.20 191,300 1,760,025
31 พฤษภาคม 2564 9.30 9.30 9.20 9.20 114,600 1,054,350
28 พฤษภาคม 2564 9.25 9.30 9.20 9.20 31,400 290,355
27 พฤษภาคม 2564 9.40 9.40 9.20 9.25 436,900 4,019,570
25 พฤษภาคม 2564 9.30 9.30 9.20 9.20 212,800 1,973,470
24 พฤษภาคม 2564 9.30 9.40 9.20 9.30 51,100 475,265
21 พฤษภาคม 2564 9.35 9.45 9.30 9.35 48,600 454,400
20 พฤษภาคม 2564 9.40 9.40 9.25 9.35 3,200 29,730
19 พฤษภาคม 2564 9.20 9.35 9.20 9.30 378,500 3,517,865
18 พฤษภาคม 2564 9.10 9.25 9.10 9.20 25,000 228,945
17 พฤษภาคม 2564 9.05 9.10 9.00 9.10 15,500 139,900
14 พฤษภาคม 2564 9.05 9.15 9.05 9.10 40,300 366,620
13 พฤษภาคม 2564 9.00 9.15 9.00 9.05 129,400 1,176,960
12 พฤษภาคม 2564 9.20 9.20 9.05 9.05 182,100 1,656,805
11 พฤษภาคม 2564 9.20 9.25 9.15 9.20 182,300 1,676,255
10 พฤษภาคม 2564 9.15 9.30 9.15 9.20 118,100 1,086,475
07 พฤษภาคม 2564 9.20 9.20 9.15 9.20 26,100 240,020
06 พฤษภาคม 2564 9.15 9.25 9.15 9.20 68,300 627,360
05 พฤษภาคม 2564 9.25 9.30 9.15 9.15 181,100 1,668,330
30 เมษายน 2564 9.30 9.35 9.25 9.30 179,500 1,668,455
29 เมษายน 2564 9.35 9.40 9.30 9.35 173,500 1,620,135
28 เมษายน 2564 9.35 9.35 9.35 9.35 34,000 317,900
27 เมษายน 2564 9.40 9.40 9.30 9.35 8,100 75,575
26 เมษายน 2564 9.30 9.35 9.30 9.35 15,300 142,700
23 เมษายน 2564 9.45 9.45 9.30 9.35 172,400 1,617,740
22 เมษายน 2564 9.45 9.45 9.40 9.45 95,900 902,945
21 เมษายน 2564 9.55 9.55 9.45 9.50 48,800 463,420
20 เมษายน 2564 9.45 9.45 9.40 9.45 57,600 544,320
19 เมษายน 2564 9.50 9.50 9.40 9.45 88,100 831,705
16 เมษายน 2564 9.50 9.50 9.45 9.45 8,500 80,345
12 เมษายน 2564 9.45 9.60 9.45 9.50 465,700 4,423,960
09 เมษายน 2564 9.55 9.55 9.50 9.50 90,200 859,695
08 เมษายน 2564 9.60 9.60 9.55 9.60 51,800 494,960
07 เมษายน 2564 9.60 9.65 9.55 9.65 152,500 1,459,555
05 เมษายน 2564 9.65 9.70 9.65 9.65 114,100 1,101,095
02 เมษายน 2564 9.65 9.70 9.65 9.70 178,000 1,724,565
01 เมษายน 2564 9.70 9.70 9.60 9.60 68,400 661,310
31 มีนาคม 2564 9.70 9.75 9.60 9.75 270,700 2,612,505
30 มีนาคม 2564 9.70 9.70 9.65 9.70 63,600 614,865
29 มีนาคม 2564 9.65 9.65 9.60 9.65 273,600 2,639,705
26 มีนาคม 2564 9.65 9.65 9.60 9.65 150,500 1,449,260
25 มีนาคม 2564 9.65 9.75 9.65 9.65 408,000 3,958,935
24 มีนาคม 2564 9.65 9.70 9.65 9.65 412,400 3,980,730
23 มีนาคม 2564 9.50 9.70 9.50 9.65 163,500 1,578,935
22 มีนาคม 2564 9.50 9.55 9.50 9.50 29,500 281,095
19 มีนาคม 2564 9.40 9.60 9.35 9.60 15,400 145,435
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น