ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง จาก 20 ตุลาคม 2564 ถึง 18 มกราคม 2565
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 20 ธันวาคม 2564 ถึง 04 มกราคม 2565 )
9.00 9.15 8.80 9.05 1,785,700 15,962,240
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 18 พฤศจิกายน 2564 ถึง 17 ธันวาคม 2564 )
9.30 12.00 8.85 9.15 2,054,200 18,808,760
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18 มกราคม 2565 8.60 8.60 8.50 8.60 221,100 1,883,260
17 มกราคม 2565 8.60 8.70 8.50 8.50 283,300 2,425,660
14 มกราคม 2565 8.70 8.70 8.55 8.70 212,200 1,832,225
13 มกราคม 2565 8.80 8.80 8.70 8.70 130,600 1,143,690
12 มกราคม 2565 8.90 8.95 8.75 8.80 278,900 2,464,055
11 มกราคม 2565 9.00 9.05 8.80 8.85 251,900 2,236,860
10 มกราคม 2565 8.85 9.00 8.80 9.00 105,700 937,950
07 มกราคม 2565 8.90 8.90 8.85 8.90 141,600 1,253,210
06 มกราคม 2565 9.00 9.00 8.85 8.85 72,500 648,965
05 มกราคม 2565 9.05 9.10 8.95 9.05 94,500 853,530
04 มกราคม 2565 9.10 9.10 9.00 9.05 42,000 379,355
30 ธันวาคม 2564 8.95 9.15 8.90 9.00 517,500 4,669,395
29 ธันวาคม 2564 8.90 8.95 8.85 8.95 108,900 969,000
28 ธันวาคม 2564 8.90 8.95 8.90 8.95 193,800 1,728,745
27 ธันวาคม 2564 8.90 8.95 8.90 8.90 25,000 223,130
24 ธันวาคม 2564 9.00 9.05 8.80 8.85 100,000 888,105
23 ธันวาคม 2564 8.90 9.05 8.85 9.05 63,800 569,795
22 ธันวาคม 2564 8.80 8.85 8.80 8.85 273,700 2,421,040
21 ธันวาคม 2564 8.95 8.95 8.85 8.85 313,700 2,788,135
20 ธันวาคม 2564 9.00 9.15 8.95 9.05 147,300 1,325,540
17 ธันวาคม 2564 9.15 9.20 9.15 9.15 384,700 3,520,040
16 ธันวาคม 2564 9.15 9.15 9.15 9.15 16,800 153,720
15 ธันวาคม 2564 9.20 9.20 9.20 9.20 8,800 80,960
14 ธันวาคม 2564 9.10 9.25 9.10 9.25 5,900 54,270
13 ธันวาคม 2564 9.00 9.25 9.00 9.10 12,600 113,995
09 ธันวาคม 2564 9.10 9.10 9.05 9.05 59,600 541,865
08 ธันวาคม 2564 9.00 9.20 9.00 9.10 4,800 43,880
07 ธันวาคม 2564 9.10 9.15 9.00 9.00 11,900 107,155
03 ธันวาคม 2564 9.00 9.05 9.00 9.00 6,800 61,245
02 ธันวาคม 2564 8.90 9.10 8.90 9.00 46,000 413,150
01 ธันวาคม 2564 8.85 9.05 8.85 9.00 30,000 268,600
30 พฤศจิกายน 2564 9.05 9.25 8.95 9.00 707,300 6,367,865
29 พฤศจิกายน 2564 9.10 9.20 9.00 9.15 75,200 687,170
26 พฤศจิกายน 2564 9.65 9.65 9.00 9.35 245,400 2,261,450
25 พฤศจิกายน 2564 9.80 9.80 9.40 9.65 2,900 27,725
24 พฤศจิกายน 2564 9.30 12.00 9.30 9.55 120,400 1,165,150
23 พฤศจิกายน 2564 9.30 9.35 9.30 9.30 82,800 771,575
22 พฤศจิกายน 2564 9.40 9.40 9.30 9.35 185,800 1,735,005
19 พฤศจิกายน 2564 9.35 9.40 9.35 9.40 32,000 299,300
18 พฤศจิกายน 2564 9.30 9.30 9.25 9.25 14,500 134,640
17 พฤศจิกายน 2564 9.30 9.35 9.25 9.35 100,800 933,890
16 พฤศจิกายน 2564 9.10 9.35 9.10 9.25 415,200 3,854,695
15 พฤศจิกายน 2564 9.10 9.10 9.10 9.10 8,100 73,710
12 พฤศจิกายน 2564 9.10 9.15 9.05 9.10 50,000 454,770
11 พฤศจิกายน 2564 9.05 9.10 9.00 9.10 18,100 163,610
10 พฤศจิกายน 2564 9.05 9.10 9.05 9.10 131,900 1,193,720
09 พฤศจิกายน 2564 9.10 9.10 9.05 9.10 7,900 71,865
08 พฤศจิกายน 2564 9.10 9.10 9.00 9.05 138,800 1,254,250
05 พฤศจิกายน 2564 9.00 9.10 8.95 9.10 220,100 1,979,080
04 พฤศจิกายน 2564 9.00 9.05 9.00 9.05 50,200 452,280
03 พฤศจิกายน 2564 9.05 9.05 8.95 9.05 118,800 1,069,050
02 พฤศจิกายน 2564 9.00 9.10 9.00 9.05 97,600 879,575
01 พฤศจิกายน 2564 9.10 9.10 9.00 9.10 47,000 425,835
29 ตุลาคม 2564 9.05 9.05 9.00 9.05 25,900 233,695
28 ตุลาคม 2564 9.00 9.05 8.95 9.05 105,100 941,850
27 ตุลาคม 2564 9.00 9.00 8.90 8.95 315,500 2,825,290
26 ตุลาคม 2564 9.05 9.05 8.95 8.95 93,500 840,025
25 ตุลาคม 2564 9.00 9.05 9.00 9.00 49,400 446,440
21 ตุลาคม 2564 9.05 9.10 8.90 9.00 94,900 851,240
20 ตุลาคม 2564 9.00 9.05 9.00 9.05 20,600 185,610
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น