รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่

ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด 147,485,700 19.99
2.  สำนักงานประกันสังคม 50,119,200 6.79
3.  กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible 40,835,989 5.53
4.  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 37,994,893 5.15
5.  กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 32,623,800 4.42
6.  นางประพีร์ บุรี 30,117,856 4.08
7.  ธนาคาร ออมสิน 30,069,900 4.08
8.  บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 27,940,200 3.79
9.  นาย ประสาน ภิรัช บุรี 26,414,686 3.58
10.  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 24,553,600 3.33